REGULAMENTUL INTERN DE FUNCŢIONAREAL CLUBULUI BODY WORKSHOP

(1) Orice persoana care beneficieaza de unul sau mai multe servicii puse la dispozitie de clubul BODY WORKSHOP, devine automat Membru al clubului.

(2) Programul de funcţionare al clubului BODY WORKSHOP este de luni până vineri, între orele 07:00 – 23:00, sâmbătă și duminică intre orele 10:00 – 18:00. BODY WORKSHOP îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al clubului precum şi orele de program ale cursurilor organizate, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util prin afişare la recepţia clubului sau pe website-ul BODY WORKSHOP. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al clubului.

(3) Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de fitness de grup, organizate de către BODY WORKSHOP sub conducerea antrenorilor din cadrul clubului, se va face numai în limita locurilor disponibile.

(4) Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul clubului BODY WORKSHOP, a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum şi orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor cât şi faţă de personalul BODY WORKSHOP. Membrii care sunt nemulţumiţi de serviciile clubului trebuie să anunţe recepţia în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, aflat la recepţia clubului BODY WORKSHOP.

(5) Membrilor li se interzice utilizarea sălilor aflate în incinta clubului BODY WORKSHOP în scopuri comerciale, fără aprobarea prealabilă a clubului. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălilor aflate în incinta clubului BODY WORKSHOP în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii nu pot oferi altor Membri sau terţi, contra cost, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial.

Antrenorii desemnaţi de BODY WORKSHOP sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar.

(6) În incinta clubului BODY WORKSHOP este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale de către Membri, fara acordul conducerii.

(7) Consumul de băuturi alcoolice, droguri, medicamente sau consumul şi/sau comercializarea oricăror substanţe ilegale de către Membri este strict interzis în incinta clubului BODY WORKSHOP.

Membrii convin să nu frecventeze clubul BODY WORKSHOP şi să nu întreprindă nicio activitate dacă sunt sub influenţa drogurilor, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care pot afecta capacitatea Membrului de a folosi echipamentele. Fumatul este permis doar in locurile special amenajate.

(8) Membrii nu au acces în locaţiile din cadrul clubului care sunt destinate exclusiv personalului/angajatilor BODY WORKSHOP.

(9) Membrilor le este interzis accesul in afara zonelor unde abonamentul achizitionat le permite accesul.

(10) Membrii sunt obligati sa achite contravaloarea serviciilor comandate la pretul transmis de BODY WORKSHOP. In cazul esalonarii platii pretului abonamentului, nerespectarea datei de scadenta a platii ratei duce la anularea automata a abonamentului si la pierderea sumei achitate de catre membru. Sumele achitate de catre Membru nu se vor restitui sau transmite in contul altor persoane sau in contul altor servicii.

(11) Pe perioada în care Membrul se va află în interiorul clubului BODY WORKSHOP, Cardul de Membru al acestuia va fi păstrat la recepţia clubului.

Este interzisa utilizarea de catre o alta persoana a cardului de membru, decat titularul cardului.

Utilizarea Cardului de Membru de catre o alta persoana decat titularul cardului conduce la anularea cardului si la retinerea lui la receptia clubului.

(12) Vestiarul poate fi utilizat de către Membru numai pe parcursul unei singure intrări în incinta clubului. Membrii nu vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele clubului.

Membrii îşi pot păstra toate obiectele personale închise în vestiarele aflate în incinta clubului.

Body Workshop nu răspunde de obiectele de vloare lăsate în vestiare sau de cele uitate!

(13) Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi mari li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al BODY WORKSHOP. Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, la încheierea fiecărei şedinţe de antrenament. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoapele din dotare şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul clubului.

(14) Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video de către Membri, în incinta clubului, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al BODY WORKSHOP.

(15) Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme, în incinta clubului BODY WORKSHOP, inclusiv dar fără a se limita la pistoale cu gloanţe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante sau electroşocuri.

(16) Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al substanţelor narcotice şi/sau alte substanţe halucinogene este strict interzisă în incinta clubului BODY WORKSHOP.

(17) Copiii minori cu vârste mai mici de 16 ani vor putea avea acces în sălile de antrenament, dar numai cu acordul scris şi prealabil, al managementului .

(18) Încălcarea de către Membri a oricărora dintre prevederile menţionate în prezentul Abonament constituie motiv de suspendare ori de reziliere anticipată a Abonamentului, fără vreo notificare prealabilă sau alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată.

(19) Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare următoarele acţiuni sau omisiuni: nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta centrelor de sănătate, antrenamentul efectuat cu un antrenor care nu este angajat/colaborator al BODY WORKSHOP, comercializarea şi/sau afişarea în incinta centrelor de sănătate a broşurilor sau orice alte mesaje personale, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală vis-a-vis de un alt Membru, invitat al unui Membru sau angajat/colaborator al BODY WORKSHOP, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie în incinta clubului BODY WORKSHOP, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta clubului BODY WORKSHOP, fără acordul scris şi prealabil al BODY WORKSHOP, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament, permiterea de către Membri a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani în incinta sălilor de antrenament, fără aprobarea scrisă şi prealabilă a managementului BODY WORKSHOP precum şi orice alte acţiuni care sunt calificate drept încălcări ale Abonamentului de către managementul BODY WORKSHOP.

(20) Constituie încălcări grave ale prezentului Regulament Intern de Funcţionare următoarele acţiuni sau omisiuni: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a Cardurilor de Membru de către alte persoane decât cele autorizate de către BODY WORKSHOP, utilizarea de catre alta persoana a Cardului de Membru, distribuţia şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al drogurilor, medicamentelor sau altor substanţe ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.

(21) În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la alin. (23) de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta clubului, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta BODY WORKSHOP. Totodată, BODY WORKSHOP îşi rezervă dreptul de a rezilia Abonamentul, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă (pact comisoriu de gradul IV), caz în care preţul abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către BODY WORKSHOP cu titlul de daune prestabilite.

(22) Abonamentele emise de BODY WORKSHOP sunt valabile 1 luna calendaristica, de la data achizitionari.

(23) Sedinta ocazionala este valabila in ziua achizitionarii acesteia.

(24) Pentru a putea deveni membru in cadrul clubului Body Workshop vei avea nevoie de un card de acces. Taxa de emitere a cardului de acces este de 5 RON. Daca pierzi sau distrugi cardul de acces, reemiterea acestuia va costa 20 RON.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru nerespectarea Regulamentului Intern de Functionare, ne rezervam dreptul de a ne selecta clientii (membri si viitorii membri ai clubului)!

Conducerea clubului BODY WORKSHOP isi rezerva dreptul de a introduce noi puncte in regulament.

Orice modificare a prezentului regulament va fi comunicata in timp util.